Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 25 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 25 czerwca 2024 r. 

Zawiadomienie 
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie 

 
25.06.2024 r. o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , 
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie. 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie 

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/ 
 1. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/ 
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/ 
 1. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/ 
 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2023 r. 
 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2023 rok. 
 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2023 rok 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2023 rok. 
 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek klubowych 
 1. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Melo Błonie 
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

 
W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie 25.06.2024 roku o godz. 19.45 
Zarząd UKS Melo Błonie 

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 19 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 19 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie

19.06.2023 r. o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/

2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/

4. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2022 r.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2022 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2022 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2022 rok.

11. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek klubowych

13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Melo Błonie Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie 19.06.2023 roku o godz. 19.45 Zarząd UKS Melo Błonie

Zawody 22 maja 2021 i 23 maja 2021.

Lekkoatleci UKS Melo rozpoczęli sezon startowy.Najmłodsi 22.05.2021 r. wystartowali w Otwartych Mistrzostwach Warszawy .Filip Dziwiszek zajął 3. miejsce w skoku wzwyż, pozostali pobili swoje rekordy życiowe,

 • Tadek Korach, 600m ,100m
 • Łukasz Wrzosek, 600, 100m
 • Jaźwiński Stanisław, 100, 300m
 • Bartek Pyra – 100, 600m
 • Lewandowska Hania – 60, 300m
 • Lewandowska Asia – 60, 300m
 • Sandra Nowak – 60, 300m

W niedzielę 23 maja rywalizację rozpoczęli zawodnicy w kategorii młodzik i junior, startując w Warszawie w Lidze Lekkoatletycznej.Wiktor Gąsiński i Jakub Urbański pobili swoje rekordy życiowe w biegu na 100 i 800 metrów. Swoje najlepsze rezultaty uzyskały dziewczęta,

 • Maria Górecka – 100 i 200m
 • Lena Twardowska – 100 i 800m
 • Zuzia Dymińska – skok wzwyż

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, 20 maja 2021 r.

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, 20 maja 2021 r.

Zawiadomienie
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie


20.05.2021 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu ,
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków UKS Melo Błonie.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie

Czytaj dalej Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, 20 maja 2021 r.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2019

Informujemy, że Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 UKS MELO BŁONIE odbędzie się w środę 20 maja o godzinie 19.00 drogą elektroniczną.
Członkowie klubu otrzymają 19.05 pakiet informacyjny o działalności klubu i kartę do zdalnego głosowania.

Prezes
UKS MELO BŁONIE
Sławomir Gawryjołek

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zawiadomienie
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie
20.05.2020 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu ,
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie Otwarcie Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/
 2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/
 4. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2019 r.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2019 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2019 rok.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019
 12. Wolne wnioski i głosowanie nad nimi
 13. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ukonstytuowanie uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie zebranie odbędzie sie online.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie 20.05.2020 roku o godz. 19.15
Zarząd UKS Melo Błoniew

RODO – ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej RODO niniejszym informujemy, że:

Czytaj dalej RODO – ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych