Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 25 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 25 czerwca 2024 r. 

Zawiadomienie 
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie 

 
25.06.2024 r. o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , 
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie. 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie 

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/ 
 1. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/ 
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/ 
 1. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/ 
 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2023 r. 
 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2023 rok. 
 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2023 rok 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2023 rok. 
 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek klubowych 
 1. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Melo Błonie 
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

 
W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie 25.06.2024 roku o godz. 19.45 
Zarząd UKS Melo Błonie