Władze UKS Melo Błonie

Sławomir Gawryjołek – prezes
Jaromir Buzalski – wiceprezes
Katarzyna Szewczyk-Gruczewska – skrabnik