O Klubie

Uczniowski Klub Sportowy Melo Błonie działa jak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej od 2010 roku.
Dzięki tej działalności najzdolniejsza młodzież, uczestnicząca w zajęciach sportowych w UKS Melo Błonie, ma możliwość udziału w systemie zawodów sportowych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. Klub prowadzi szkolenie w zakresie trzech dyscyplin sportowych: lekkiej atletyki, koszykówki i piłki siatkowej. Zadaniem Ośrodka jest kształtowanie osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności sportowych. Organem nadzorującym pracę ośrodka jest Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.