Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 19 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym, 19 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie

19.06.2023 r. o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/

2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/

4. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2022 r.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2022 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2022 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2022 rok.

11. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek klubowych

13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Melo Błonie Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie 19.06.2023 roku o godz. 19.45 Zarząd UKS Melo Błonie